Over

Er is momenteel veel aandacht voor de vraag waar het eigenlijk om gaat bij onderwijs: kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt, kinderen opvoeden tot ‘goede’ burgers, of ook iets meer of iets anders, zoals bijdragen aan een zinvol en gelukkig leven.

De vraag naar het belang van verwondering in het onderwijs sluit hierbij aan. Als onderwijs geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert, heeft dit dan invloed op het floreren van kinderen? Is verwondering in zichzelf waardevol? Gaan kinderen er beter van leren? Draagt het bij aan hun morele ontwikkeling? Om licht te kunnen werpen op dit soort vragen zal een team van onderzoekers gedurende een kleine 3 jaar theoretisch en vooral ook empirisch onderzoek doen. Bij kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zullen we proberen meer te weten te komen over hun gevoel voor verwondering: verwonderen ze zich vaak, waarover, op welke manier? Tegelijk onderzoeken we of verwondering misschien in verschillende mate en op verschillende manieren een rol speelt in verschillende typen onderwijs (religieus of niet-religieus, of verschillend qua pedagogische visie). Uiteindelijk hopen we niet alleen bij te dragen aan de theorievorming, maar ook samen met scholen en leerkrachten te kunnen werken aan (nog) beter en inspirerender onderwijs.

About submenu