Hoe 'wonder-full' is jouw onderwijs?

16 november 2020

In ons onderzoeksproject is door Judith Conijn in samenwerking met de andere teamleden een (meerdelige) vragenlijst ontwikkeld, in het Engels de 'Wonder-full Education Questionnaire' genaamd, waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre het onderwijs op een school de verwondering van de leerlingen stimuleert en in hoeverre de werkomstandigheden en het schoolbeleid dit faciliteren. Dit instrument is vrij te gebruiken onder Creative Commons license Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal. De vragenlijst is hier te downloaden.