Pilot Wonder Chart afgerond

18 december 2018

Verschillen kinderen in de mate waarin zij zich verwonderen? En over welke dingen verwonderen kinderen zich? We werken aan een nieuw instrument. de Wonder Chart, om deze vragen te kunnen beantwoorden. 66 kinderen van basisscholen De Prinsenhof en Montessori Leidschenveen hebben de eerste versie van de Wonder Chart uitgeprobeerd.

 

De kinderen kregen 10 korte verhaaltjes te lezen of 10 korte video’s te zien. Deze 10 verhaaltjes bevatten allemaal verwonderlijke situaties of feiten. De verhaaltjes gaan bijvoorbeeld over bijzondere natuurfenomenen, bijzonder prestaties of kunst. Na elk verhaaltjes stelden wij de kinderen een aantal vragen om te achterhalen of zij deze situatie verwonderlijk vonden. Daarnaast hebben we de kinderen ook geïnterviewd om te ontdekken waar zij zich over verwonderen in het dagelijks leven.  Alle kinderen kwamen met fantastische voorbeelden:
“Ik verwonder me over de grootsheid van de ruimte. En ik vraag me af of er buitenaards leven is?”
“Ik ben verwonderd als ik een prachtige zonsondergang zie.”
“Ik vraag me af wat liefde nu precies is.”
“Ik vind het verwonderlijk dat er oorlog is op de wereld, want niemand vindt dat fijn.”

Met deze nieuwe waardevolle informatie kunnen wij de kwaliteit van de Wonder Chart aanscherpen. We willen de deelnemende scholen, leerkrachten en kinderen bij deze enorm bedanken voor hun deelname.