Conferentie: Verwondering als noodzaak in de school

17 februari 2018

Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Wat kan een school betekenen om een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Kan diepe verwondering leerlingen ondersteunen om te onderzoeken 'wie ze zijn'? 

Anders Schinkel verzorgde de workshop het belang van verwondering op de conferentie Identiteitsvorming in onderwijs: Verwondering als noodzaak in de school van de VFVO (Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs) te Leusden.